ABD 2020 – Training Schedule

De voorkeuren voor trainingen kunnen niet meer aangegeven worden.
Training preferences can no longer be indicated.

ENGLISH BELOW


Beste deelnemer,

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor de ABD 2020!

Aangezien er door de COVID-19 maatregelen maar een beperkt aantal mensen in de ruimtes voor de ABD mogen, vragen we je of je een voorkeur aan wilt geven wat betreft welke trainingen je wilt volgen tijdens de ABD. Zou je dit formulier uiterlijk zondag 13 september 23:59 willen invullen? Dan kunnen we rekening houden met jouw voorkeuren in de indeling die we gaan maken. Deze indeling zal dan zo snel mogelijk aan jou gestuurd worden!

Heb je vragen over de trainingen, indelingen of iets anders ABD-gerelateerds? Mail dan naar academy@asva.nl.

Alvast bedankt en tot zaterdag 26 september!


Dear participant,

How nice that you have applied for the 2020 ABD!

Due to COVID-19 measures we can only have a limited number of people in the spaces that will be used for the ABD, which is why we ask you to fill out this form to indicate the preferences you have for training sessions. Would you please fill out this form no later than Sunday September 13th? In that case we can keep your preferences in mind when dividing the participants into training session groups. We will inform you as soon as possible once this division has been made! Please let us know in the form if you do not speak Dutch, that way you will not be grouped into Dutch-taught training sessions.

If you have any further questions about the training sessions, the division, or any other ABD-related thing? Don’t hesitate to contact academy@asva.nl.

Thank you in advance and see you on Saturday the 26th of September!