ABD 2020

DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE ABD 2020 ZIJN GESLOTEN
THE SIGN UP FOR THE 2020 ABD HAS CLOSED


ENGLISH BELOW

Op zaterdag 26 september organiseert ASVA Academy de jaarlijkse editie van de Amsterdamse Besturendag (ABD)! De ABD wordt georganiseerd voor alle studenten die actief zijn in het bestuur van een studie- of studentenvereniging in Amsterdam. De ABD is een ideale gelegenheid om interessante trainingen te volgen en je mede-besturen te leren kennen!

Op deze dag worden er verschillende trainingen aangeboden waarmee je vaardigheden kunt ontwikkelen die goed van pas komen in een bestuursjaar, zoals efficiënt vergaderen, commissies aansturen, evenementen organiseren en acquisitie. Verschillende van deze trainingen zullen ook in het Engels aangeboden worden. Een volledig overzicht van de planning en trainingen wordt later bekend gemaakt.

De besturendag vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats op UvA Science Park. Naderhand is er een borrel met avondeten. De kosten voor de hele dag (incl. lunch & avondeten) bedragen €20 voor ASVA-leden, €25 voor niet-leden.

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM omtrent het Coronavirus. We weten nog niet welke maatregelen er in september gelden, maar we zullen ervoor zorgen dat de gezond- en veiligheid van de deelnemers en trainers gewaarborgd wordt. 

Mail voor meer informatie of als je vragen hebt naar academy@asva.nl

______________________________________________________________________

On Saturday the 26th of September, ASVA Academy will organize the annual edition of the Amsterdam Board Day (ABD)! The ABD will be organised for all students who are active in the board of a study or student association in Amsterdam. The ABD is an excellent opportunity to follow interesting training sessions and get to know your fellow boards!

Several training sessions will be offered during the day in which you can acquire and develop skills that will be useful for the rest of your board year, such as how to have an efficient meeting, how to manage committees, how to organise events, and acquisition. Several of these training sessions will be offered in English. More information about the day and the training sessions offered will be published soon.

The board day will take place at UvA Science Park. Afterwards, we’ll have drinks and dinner. The costs for the whole day (including lunch & dinner) are €20 for ASVA members, €25 for non-members.

Naturally, we will be following the guidelines of the RIVM regarding the Coronavirus. As of yet we do not know what the measures for September will be, but we will take care that the health and safety of the participants and trainers will be safeguarded. 

If you would like more information or have any questions, please send an email to academy@asva.nl