FAQ

Wat wordt er nu bezuinigd vanuit OCW?

Het OCW legt een doelmatigheidskorting op aan het gehele onderwijs. Voor het WO betekent dit een korting van 16,1 miljoen euro in 2019, oplopend tot 32 miljoen euro in 2022 en 2023. Voor het HBO betekent dit een korting van 8,8 miljoen euro in 2019, oplopend tot 17,5 miljoen euro in 2022 en 2023. Daarnaast past OCW een lumpsumkorting toe in het komende jaar op het HBO en WO gezamenlijk, van 19,5 miljoen euro.

 

Wat is het probleem met de doelmatigheidskorting?
De doelmatigheidskorting wordt doorgevoerd over het gehele onderwijs, wat betekent dat er over de gehele linie bezuinigd moet worden door het onderwijs efficiënter te maken en hiermee een gat op de begroting te dichten. Het onderwijs is echter in de laatste jaren al zodanig uitgekleed en er is al zoveel bezuinigd op ondersteunend personeel, dat het niet meer mogelijk is om meer te bezuinigen zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Hoe zit de financiering van hoger onderwijs in elkaar?

Universiteiten en hogescholen krijgen een bijdrage vanuit de overheid, de zogeheten rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage is voor het onderwijsdeel gebaseerd op het aantal studenten dat binnen hun nominale studieduur zit en het aantal diploma’s dat behaald wordt aan de instelling. Het onderzoeksdoel is gebaseerd op het aantal diploma’s en promoties. De rijksbijdrage groeit nauwelijks mee met het aantal studenten. Dit komt voornamelijk doordat het totale bedrag wat aan rijksbijdrage kan worden uitgegeven nauwelijks toeneemt, terwijl er wel steeds meer studenten komen. Dit zorgt ervoor dat het bedrag per student omlaag gaat. Universiteiten krijgen het geld als zogeheten lumpsum: dit betekent dat ze een spreekwoordelijke zak met geld krijgen, die ze naar eigen inzicht binnen hun instelling mogen verdelen.

 

Wat merk ik van de bezuinigingen op mijn studie?

Elke onderwijsinstelling kan zelf kiezen hoe zij het verlies van inkomsten opvangen. Dit betekent dat de precieze gevolgen zullen verschillen per onderwijsinstelling!